Terapeutyczna moc słów – warsztaty – otwarty nabór!

W ramach obchodów 20-lecia Poradni odbywają się warsztaty dla pacjentów „Terapeutyczna moc słów”. Uczestnicy: rozwijają swoje umiejętności, pogłębiają wiedzę poprzez: pracę z opowieściami terapeutycznymi, autorefleksję, wspólne dyskusje, pracę grupową oraz udział w psychoedukacji. Podczas warsztatów prowadzące wykorzystują metody: biblioterapeutyczne, poznawczo-behawioralne, techniki podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, techniki kreatywnego myślenia, korzystając z założeń psychologii humanistycznej i pozytywnej.

Cele warsztatów to m.in.:

 • Pogłębienie samoświadomości – większe poznanie swoich zasobów i ograniczeń,
 • Wydobywanie i wzmacnianie zasobów, wspieranie procesu pozytywnych zmian, stymulacja rozwoju,
 • Łagodzenie wewnętrznych napięć i redukcja negatywnych skutków stresu,
 • Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, nadanie im wartości, werbalizacja dążeń i motywów,
 • Uczenie się sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości, sprawstwa i kontroli,
 • Wyznaczanie celów życiowych, poszukiwanie sensu, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie,
 • Uczenie się pozytywnego myślenia nakierowanego na poszukiwanie rozwiązań,
 • Wspieranie stabilnej i adekwatnej samooceny,
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych, rozwój inteligencji społecznej,
 • Budowanie relacji i więzi z innymi ludźmi,
 • Rozwój twórczego myślenia.

Termin i miejsce:

Warsztaty odbywają się co tydzień w środy w godzinach 15:00-17:30.

Zapraszamy do zapisywania się na spotkania.

21.06.23 – I spotkanie. Temat „Efektywne planowanie i cele życiowe”
28.06.23 – II spotkanie. Temat „Wzmacnianie wewnętrznego potencjału”
05.07.23 – III spotkanie. Temat „Budowanie odwagi i wiary w siebie”
12.07.23 – IV spotkanie. Temat „Akceptacja zmian i różnorodności świata emocji”
19.07.23 – V spotkanie. Temat „Regulacja emocji – radzenie sobie ze złością”
26.07.23 – VI spotkanie. Temat: „Autentyczność – życie w zgodzie ze sobą”
2.08.23 – VII spotkanie. Temat: „Doceń siebie – moje zasoby”
9.08.23 – VIII spotkanie. Temat: „Rozwijaj pozytywne myślenie i optymizm”
23.08.23 – IX spotkanie. Temat „Poszukiwanie życiowej pasji”
30.08.23 – X spotkanie. Temat „Radzenie sobie z wewnętrzną presją”

Lokalizacja:

Osiedle Złotej Jesieni 3 (piętro 4)

Biuro Obsługi Pacjenta – p. 441

Kraków

Chcesz wzmacniać swój potencjał, rozwijać zasoby? Zależy Ci na zmianie schematów poznawczych i rozwoju inteligencji emocjonalnej? Potrzebujesz rozwoju umiejętności interpersonalnych?

Chciał(a)byś wziąć udział w warsztatach?

Zapraszamy do kontaktu:

warsztaty@doctorjan.pl