Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne opiera się głównie na rozmowach wspierających. Psycholog może również używać innych metod – testów, kwestionariuszy oraz dodatkowych ćwiczeń. Po kilku spotkaniach zawierany jest kontrakt, który określa m. in. zasady współpracy, metody pracy oraz cele i efekty, które zamierza się osiągnąć. Zwykle wsparcie trwa około kilkunastu spotkań, które odbywają się raz w tygodniu. Pojedyncze spotkanie trwa około 50 min. Wsparcie psychologiczne ma doraźny charakter. Przy części trudności, gdy problemy są złożone lub intensywne psycholog może zalecić skorzystanie z psychoterapii lub innych form pomocy.

Cele i korzyści:

 • pomoc w powrocie do równowagi emocjonalnej,
 • budowanie poczucia sprawczości,
 • modyfikacja niekorzystnych sposobów myślenia,
 • praca nad konstruktywnym wyrażeniem i kontrolą emocji,
 • rozwijanie zdrowych nawyków,
 • uczenie się przyjmowania i korzystania ze wsparcia,
 • korzystanie z psychoedukacji – uzyskanie wiedzy dotyczącej przyczyny, charakteru trudności np. czym jest stres, na jakich mechanizmach się opiera, jaką ma funkcje, jakie są sposoby radzenia, 
 • towarzyszenie w trudnościach codziennego życia, pomoc w adaptacji do zmian,
 • profilaktyka – zapobieganie występowaniu chorób i zaburzeń psychicznych np. praca nad inteligencją społeczną i emocjonalną może chronić przed powstawaniem nałogów,
 • rozwój osobisty.

Wsparcie psychologiczne może być pomocne w różnych trudnościach, niektóre z nich to:

 • przewlekły stres, napięcie,
 • lęk utrudniający optymalne funkcjonowanie,
 • doświadczanie nagłych zmian i strat,
 • trudności w relacjach, czy pracy,
 • obniżona samoocena,
 • poczucie bezradności wobec bieżących trudności,
 • problemy z decyzyjnością, czy motywacją.

Psycholog może również przeprowadzać proces diagnozy oraz wydawać opinie.

Informacje o diagnozach przeprowadzanych w Poradni można znaleźć w tym miejscu:

Diagnozy przeprowadzane w Poradni

Przy bardziej złożonych trudnościach (zaburzeniach, czy chorobach) korzystniejszą formą pomocy może być psychoterapia. W tym miejscu są dostępne informacje o psychoterapii prowadzonej w Poradni:

Psychoterapia

Konsultacje psychologiczne

Wstępne konsultacje psychologiczne mają na celu sprawdzenie i dobranie możliwości kontynuowania dalszej współpracy. Pojedyncze spotkanie trwa około 50 min.

Cele i korzyści:

 • udzielenie możliwości swobodnego wyrażenia siebie i swoich trudności,
 • pomoc w nazwaniu istoty problemów, zrozumieniu potrzeb i celów,
 • diagnoza aktualnego stanu psychicznego,
 • pomoc w wyborze optymalnego rodzaju pomocy oraz szacowanie prawdopodobnego czasu trwania, 
 • udzielenie wsparcia w bieżących trudnościach,
 • przekazanie informacji zwrotnej dotyczącej obecnej sytuacji.

Zapraszamy do umówienia się na wizytę.

Kontakt z rejestracją:

tel.: +48 12 6480455

Osiedle Złotej Jesieni 3 (piętro 4) 

Biuro Obsługi Pacjenta – p. 441

31-826 Kraków