Psychoterapia

Psychoterapia to metoda leczenia, w której psychoterapeuta stosuje w sposób świadomy i planowy oddziaływania psychologiczne, opierające się na aktualnej i sprawdzonej wiedzy. Psychoterapeuta posiada profesjonalne umiejętności  związane z prowadzeniem procesu terapeutycznego oraz jest w trakcie lub ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii. Celem psychoterapii jest pozytywna zmiana: eliminacja lub złagodzenie niekorzystnego elementu (np. objawów choroby) albo wzmocnienie pozytywnego czynnika (np. budowanie stabilnego poczucia własnej wartości, czy rozwijanie umiejętności pozwalających skutecznie radzić sobie ze stresem).

Psychoterapia jest szczególnie pomocna dla:

  • Dla osób mierzących się m. in. z: zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami adaptacyjnymi, zaburzeniami osobowości, chorobami psychosomatycznymi, czy PTSD,
  • Dla osób cierpiących na choroby przewlekłe,
  • Dla osób znajdujących się w kryzysach życiowych,
  • Dla osób, które poszukują wsparcia w ogólnym rozwoju osobowym – np. wzmacniania zasobów, radzenia sobie z ograniczeniami,
  • Dla osób, które chcą zrozumieć siebie i swoje potrzeby, 
  • Dla osób, które chcą uporządkować swoje cele i wartości oraz uczyć się świadomego, odpowiedzialnego podejmowania decyzji,
  • To tylko część osób, dla których psychoterapia może być użyteczna.

Psychoterapia może trwać od 2 miesięcy do około pół roku (psychoterapia krótkoterminowa) lub od roku do kilku lat (psychoterapia długoterminowa). W trakcie pierwszych kilku spotkań wspólnie z psychoterapeutą ustala się kontrakt, który może obejmować m. in. cele, prognozowaną ilość spotkań, ich częstotliwość, metody stosowane przez terapeutę. Z reguły sesja terapeutyczna trwa około 50 minut. Psychoterapeuta korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia może polecić skorzystanie z usług innych specjalistów np. psychiatry, endokrynologa, czy neurologa.

W Poradni odbywają się sesje psychoterapeutyczne – indywidualne: dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz rodzinne i grupowe.

Więcej informacji o psychoterapii (m. in. na czym polega, jakie są jej formy, jakie daje korzyści, jak wygląda sesja) można znaleźć w artykule:

Psychoterapia – fakty i mity

Ponadto informacje dotyczące nurtów w psychoterapii są dostępne w artykule:

Nurty w psychoterapii – jaką drogę wybrać?

Zapraszamy do umówienia się na wizytę.

Kontakt z rejestracją:

tel.: +48 12 6480455

Osiedle Złotej Jesieni 3 (piętro 4) 

Biuro Obsługi Pacjenta – p. 441

31-826 Kraków