Warsztaty profilaktyczne i ogólnorozwojowe

Podczas pracy warsztatowej uczestnicy: rozwijają swoje umiejętności, pogłębiają wiedzę, biorąc udział w ćwiczeniach indywidualnych, pracy grupowej, wspólnych dyskusjach, symulacjach, czy analizach konkretnych przypadków.

Cele warsztatów to m.in. :

  • rozwój umiejętności umożliwiających optymalne funkcjonowanie,
  • wydobywanie i wzmacnianie osobowego potencjału,
  • wspieranie poprawy jakości życia,
  • praca nad zdolnościami radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami i kryzysami,
  • budowanie równowagi psychicznej,
  • podnoszenie poczucia dobrostanu i satysfakcji z życia,
  • podnoszenie samoświadomości i wiedzy poprzez psychoedukację,
  • zapobieganie chorobom i zaburzeniom (profilaktyka).

Aktualnie w Poradni odbywają się warsztaty:

Wzmacnianie poczucia własnej wartości

Trening funkcji poznawczych

Terapeutyczna moc słów

Warsztaty odbywające się w Poradni są dedykowane dorosłym oraz nastolatkom.

Chciał(a)byś wziąć udział w warsztatach?

Zapraszamy do kontaktu:

warsztaty@doctorajn.pl