Terapia uzależnień

Celem psychoterapii uzależnień jest przede wszystkim przywrócenie kontroli i sprawczości, uwolnienie od uzależnienia tj. zmniejszenie lub zaprzestanie przyjmowania substancji lub ograniczenie lub wyeliminowanie szkodliwych zachowań. Istotą jest również uczenie się nowych, konstruktywnych zachowań, modyfikacja sposobów myślenia, praca nad samoregulacją i wyrażaniem emocji. W pracy psychoterapeutycznej: ustala się zasady utrzymywania abstynencji, szuka sposobów na mierzenie się z uzależnieniem i zapobieganie nawrotom, dąży do eliminacji szkodliwych następstw, pomocy w powrocie do optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dodatkowo w części przypadków zalecane jest połączenie psychoterapii z farmakoterapią, szczególnie w sytuacji gdy występują inne zaburzenia. Uzależnienia mogą dotyczyć: przyjmowania alkoholu, narkotyków, leków, czy innych substancji oraz zachowań – uzależnienia behawioralne.

Zapraszamy do umówienia się na wizytę.

Kontakt z rejestracją:

tel.: +48 12 6480455

Osiedle Złotej Jesieni 3 (piętro 4) 

Biuro Obsługi Pacjenta – p. 441

31-826 Kraków