dr Bogusława Bober-Płonka

Doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psycholog Kliniczny II °, Specjalista Neuropsycholog