Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest kompleksowym wsparciem w nagłych trudnościach, załamaniach emocjonalnych i kryzysach psychicznych. Mogą to być: myśli samobójcze, śmierć bliskiej osoby, doświadczanie przemocy, uzależnienie, utrata pracy, czy kryzysy egzystencjalne. Tego typu trudności charakteryzuje duża intensywność i zmienność objawów połączona z uszkodzeniem mechanizmów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Interwencja kryzysowa to intensywna, interdyscyplinarna pomoc – głównie psychologiczna i/lub psychiatryczna. Ilość spotkań interwencyjnych jest dostosowana do sytuacji i potrzeb, zwykle jest to jedno do kilkunastu spotkań.

Cele i korzyści skutecznej interwencji:

  • udzielenie wsparcia emocjonalnego, zmniejszenie lęku, przywracanie poczucia bezpieczeństwa,
  • wspólne przygotowanie planu radzenia sobie w kryzysowej sytuacji,
  • pomoc w powrocie do równowagi psychicznej, neutralizacja objawów, przywrócenie standardowego funkcjonowania,
  • zmierzenie się z kryzysem i szukanie rozwiązań,
  • towarzyszenie w procesie zmiany, poszukiwania zasobów, zapobieganie pogłębianiu kryzysu.

Zapraszamy do umówienia się na wizytę.

Kontakt z rejestracją:

tel.: +48 12 6480455

Osiedle Złotej Jesieni 3 (piętro 4) 

Biuro Obsługi Pacjenta – p. 441

31-826 Kraków