Diagnoza neuropsychologiczna (ocena funkcjonowania poznawczego)

Diagnoza neuropsychologiczna umożliwia ogólną ocenę sprawności procesów poznawczych połączoną ze sprawdzeniem funkcjonowania w obszarze emocjonalnym. W procesie diagnozy rozpoznawane są zaburzenia funkcjonowania mózgu, deficyty poznawcze i behawioralne. Ustala się również jakie procesy działają niesprawnie i w jakim natężeniu. Ważne jest także czy zaburzenie funkcjonowania poznawczego wynika z problemów biologicznych (np. uszkodzenie układu nerwowego), czy ma podłoże psychologiczne.

Podczas diagnozy neuropsychologicznej sprawdzane jest funkcjonowanie w różnorodnych obszarach, takich jak: zdolności intelektualne, procesy uwagi, zdolności pamięciowe, umiejętności językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne, koordynacja ruchowa, umiejętność rozwiązywania problemów, rozumienie, zdolności słuchowe, stan emocjonalny, funkcjonowanie społeczne i inne.

Cele:

  • rozpoznanie zaburzeń poznawczych lub innych-> dostosowanie form leczenia i wsparcia,
  • ustalenie podłoża problemów: biologiczne, psychologiczne, czy środowiskowe,
  • wskazanie mocnych i słabszych stron osoby badanej wraz z udzieleniem wsparcia i przekazaniem zaleceń dot. dalszego postępowania.

Jeżeli:

  • doświadczasz problemów z: pamięcią, uwagą, koncentracją, koordynacją, czy porozumiewaniem się,
  • zauważasz pogorszenie funkcjonowania w sferze poznawczej,
  • doświadczyłeś urazu czaszkowego, udaru, czy zapalenia mózgu,
  • zmagasz się z chorobą neurodegeneracyjną lub innymi zaburzeniami neurologicznymi,
  • potrzebujesz diagnozy różnicowej przy takich trudnościach jak: autyzm lub spektrum, ADHD i ADD, dysleksja, dysgrafia, czy dyskalkulia

zgłoś się na diagnozę:

tel.: +48 12 6480455

Osiedle Złotej Jesieni 3 (piętro 4) 

Biuro Obsługi Pacjenta – p. 441

31-826 Kraków 

Ważna jest rzetelna diagnoza, dzięki której możliwe jest szukanie wsparcia i sposobów optymalnego funkcjonowania. Z ofertą wsparcia i leczenia dostępnego w Poradni możesz zapoznać się w tym miejscu.