Diagnoza MMPI-2

MMPI-2- Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości

Kwestionariusz MMP-2 służy do oceny stanu psychicznego, pomaga rozpoznać zaburzenia i choroby psychiczne, czy różnorodne trudności. Test umożliwia wszechstronną ocenę: ogólnego stanu funkcjonowania, cech osobowości i wielu innych wymiarów.

Test jest przeznaczony dla osób dorosłych w wieku między 16 a 69 lat. Spotkanie diagnostyczne polega na wywiadzie oraz wypełnianiu testu. Wypełnianie kwestionariusza trwa ok. 1-1,5 godziny.

Diagnoza pozwala rozpoznać m.in.:

 • objawy depresyjne,
 • objawy lękowe, 
 • objawy hipochondryczne,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia myślenia,
 • schizofrenię,
 • paranoję,
 • wrogość,
 • nastawienia obronne,
 • problemy rodzinne.

Jeśli chcesz sprawdzić ogólny stan psychiczny zgłoś się na diagnozę:

tel.: +48 12 6480455

Osiedle Złotej Jesieni 3 (piętro 4) 

Biuro Obsługi Pacjenta – p. 441

31-826 Kraków 

Ważna jest rzetelna diagnoza, dzięki której możliwe jest szukanie wsparcia i sposobów optymalnego funkcjonowania. Z ofertą wsparcia i leczenia dostępnego w Poradni możesz zapoznać się w tym miejscu.