Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD

W Poradni przeprowadzane są diagnozy Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Główne objawy ADHD dotyczą: nieuwagi, nadruchliwości, impulsywności. Te objawy charakteryzuje powtarzalność tzn. pojawiają się regularnie, przez co mogą utrudniać efektywne funkcjonowanie oraz ograniczać rozwój.

Jeżeli doświadczasz, którychś z wymienionych objawów:

 • trudności z utrzymywaniem uwagi,
 • łatwego rozpraszania się, 
 • problemów z planowaniem i dokończeniem zadań np. rozpoczynanie działania, brak zakończenia, zmienianie aktywności,
 • gubienia rzeczy,
 • trudności w siedzeniu w jednej pozycji – nerwowe ruchy np. rąk, czy nóg,
 • bycia niemal w ciągłym ruchu,
 • problemów ze spokojnym realizowaniem czynności,
 • trudności z odpoczywaniem i relaksowaniem się,
 • przerwania innym, gadatliwości,
 • trudności z czekaniem na swoją kolej, 
 • drażliwości, zmienności nastroju… 

zgłoś się na diagnozę:

tel.: +48 12 6480455

Osiedle Złotej Jesieni 3 (piętro 4) 

Biuro Obsługi Pacjenta – p. 441

31-826 Kraków 

Diagnoza opiera się na rozmowie (wywiad i obserwacja) oraz wypełnianiu kwestionariuszy. Proces diagnozy obejmuje zwykle trzy spotkania diagnostyczne (pierwsze z nich to wywiad, dwa kolejne wypełnianie testów).

ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, związanym z nadwydajnością neuroprzekaźników. ADHD występuje zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ważna jest rzetelna diagnoza, dzięki której możliwe jest szukanie wsparcia i sposobów optymalnego funkcjonowania. ADHD wymaga dostosowania właściwego leczenia. Z ofertą wsparcia i leczenia dostępnego w Poradni możesz zapoznać się w tym miejscu.